една неугасваща звезда

Албум "Хоро се вие" (1999 г.)

"ПОЛЕГНАЛА Е ГЕРГАНА"


Полегнала е Гергана
в борова гора зелена,
в борова гора зелена,
в борова и орехова. (х2)

Дето Гергана лежеше
тамо тревата съхнеше,
тамо тревата съхнеше,
на дърво листа капеха. (х2)

Като Гергана плачеше
цялата гора ехтеше,
цялата гора ехтеше,
всички овчари сбираше. (х2)

Дето си няма Гергана
миличка майка и татко
мъката да си изкаже,
на сърце да й олекне. (х2)

"ПРОЧУ СЕ ВРАЧКА"


Прочу се врачка от Странджа,
че знае много да гледа,
да гледа и да врачува.

Всичките чули, разбрали
и Добри и той научи
и той при врачка отиде.
И си на врачка думаше:
"Гледай ми и врачувай ми!
И всичко да ми познаеш -
за коя ще се оженя и
колко деца ще имам!"

Врачка Добри думаше:
"Защо ме лъжеш, Добри ле?
Вкъщи като се върнеш
жена ти ще е умряла,
жена ти, Добре, с децата!
Ще мине мало, не много,
и ти с кавал ще засвириш!
През кавал змия ще мине
по тези ще те ухапе
и ти, Добри ле, ще умреш!"

"ОСТАНА ГЕОРГИ СИРАЧЕ"


Остана Георги сираче,
без татко, Георги, със майка.
Та го майка му изгледа,
та стана момче голямо.

Чуди са майка му, мая са,
на какъв занаят да го даде.
Даде го майка му, даде го
в селото младо златарче.

В селото младо златарче
да лейе гривни, пръстене.
Георги златото лееше,
златото лейе, легде йе.
Дваш му лицето грееше,
дваш грея и триш съгрява.

"КАРА КОЛЬО"


Кара Кольо сидеше
на високи чардаци.
Кара Кольо сидеше
на високи чардаци.
Руйно вино пиеше,
стари пари броеше,
Руйно вино пиеше,
стари пари броеше.

На Петровден ще сторя
бяла чешма каменна.
На Петровден ще сторя
бяла чешма каменна.
Кога Рада минава,
менците й да слушам,
менците й да слушам,
снагата й да гледам.

Менците й да слушам,
снагата й да гледам,.
Менците й да слушам,
снагата й да гледам.
Изгоря ми душата
на младите години,
изгоря ми душата
на младите години.

"МАРИ ВЕЛИЧКО"


Мари Величко, Величко,
Величко, млада вдовичко.
Заплакала е Величка
на Николово ке умре.
Любе Никола, Никола
да станеш, любе, да видиш
твоите уйко и шурей
как жално реват за тебе.
И твойте дребни дечица
под чужди порти агати.
Мари Величко, Величко
не плакай, не си припявай.
Би у лето да продадеш,
бяла пшеница да купиш,
бели хляб да месиш,
децата да ги изхраниш.

"МАРИ СТАНО"


Мари Стано, бяла Стано,
кога расна, мари, та порасна?
Кога расна, та порасна,
Коджа мома, мари, си станала!

Коджа мома си станала,
коджа мома, мари, за главене.
Очите ти чуряшови,
кого видиш, мари, изгаряш го!

Кого видиш, изгаряш го
и мен видя, мари, изгори ме!
И мен видя, изгори ме,
изгори ме, мари, попари ме!

"МАРИ СТАНИ ДОБРО"


Мари, стани, стани, Добро,
дървари минават,
дървари минават
за дърва отиват.

Най-напред вървеше
мойто първо любе,
мойто първо любе
с меден кавал свири.

Кавала му свири,
свири и говори.
Мари стани, стани, Добро,
стани, отвори ми!
Мари стани, стани, Добро,
стани, отвори ми,
стани, отвори ми,
стани, посрещни ме!

"СЕДНАЛ ГОСПОД ДА ВЕЧЕРЯ"


Седнал Господ да вечеря,
Света Богородица и ясен месец.
Диван седи, Бога моли:
Дай ми, Боже, ключовете
да отключа Райовете,
Райовете и Адовете.

Че отключи Райовете,
чорбаджие ядат, пият.
Ядат, пият, Бога хвалят.
Че отключи Адовете,
сирумая сълзи ронят,
сълзи ронят, Бога кълнат.

"ХОРО СЕ ВИЕ"


Хоро се вие, извива,
малка мома пее - хорото води,
малка мома пее - хорото води.
Цяло село нея гледа, гледа и се радва. (x2)

Моми и момци думат продумат:
Блазе на тоя, който я люби,
който я люби и ше я вземе.
Хубава гиздава бяла Тодора. (x2)

Откде я зачул млад кавалджия.
Той на Тодора тихо продума:
Хайде, Тодоро, да ми престанеш,
да се пукат моми и момци от цялото село. (x2)

Хоро се вие, вие извива,
малка мома пее - хорото води,
малка мома пее - хорото води.
Цяло село нея гледа, гледа и се радва. (x2)

"КАНЯТ МЕ, МАМО"


Канят ме, мамо, на тежка сватба,
на тежка сватба млад кум да стана.
На първо любе кум да кумувам,
на първо любе, на първа Севда.

Като я видя в бяла премяна
очи ще плачат, сърце тъгува.
Я научи ме, стара ле мале,
на първо любе как кум се става.

Я слушай, сине, стара си майка,
на първо любе не се кумува.
На първо любе сърце се дава,
на първо любе, на първа Севда.

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.